Skip to main content

Algemene voorwaarden

 

Facturatie en betalingsgegevens

Equi Mare – Marianne Depestel
Oedelemsestraat 65
8020 Oostkamp

BTW: BE 0832.091.437

IBAN: BE11 0016 3051 6648
BIC: GEBABEBB

 

Wijze van betaling

Alle betalingen gebeuren steeds onder vermelding van je naam, gekozen workshop en datum.

Je inschrijving voor een workshop is bevestigd na inschrijving via het online inschrijvingsformulier én na ontvangst van betaling. Voor de workshops en de cursussen dient het volledig bedrag te worden betaald via overschrijving en voor een langdurige training (bestaande uit verschillende modules) is de inschrijving definitief na het betalen van het vooropgestelde voorschot.

In de prijs van de trainingen is steeds koffie, thee, water en cursusmateriaal inbegrepen (tenzij anders omschreven per training).

 

Annulaties

Annulatie door jou

Annuleer je je inschrijving langer dan een maand voor aanvang, wordt steeds 25 euro administratiekosten aangerekend. Dit geldt zowel voor de cursussen als voor de workshops.

Annuleer je binnen de maand voor aanvang van een workshop, dan wordt de helft van het bedrag terugbetaald. Annuleer je binnen de 10 dagen voor aanvang, dan is het volledig bedrag verschuldigd

Annuleer je jouw inschrijving voor een langdurige training tot een maand vooraf, dan wordt het betaalde voorschot niet terugbetaald, het resterende betaalde bedrag wordt tot 60% terugbetaald. Annuleer je binnen de 14 dagen voor aanvang, dan is het volledige bedrag verschuldigd. Breek je een langdurige training voortijdig af, kan het betaalde bedrag niet worden teruggestort.

Annulatie door ons

Wie na intake niet in aanmerking komt voor de basistraining, betaalt enkel het intakegesprek (het vooraf betaalde voorschot). Er wordt verder geen bijkomende kost aangerekend.

 

Einddatum van inschrijving

Er kan ingeschreven worden tot 5 dagen voor de start van een workshop, voor een langdurige training tot 10 dagen voor aanvang. Voor de cursussen kan te allen tijde ingeschreven worden via de webshop. Bij onvoldoende inschrijvingen op dat moment kan de opleiding geannuleerd worden. Het door jou betaalde bedrag wordt op jouw rekening teruggestort.

 

Training volzet?

Is de opleiding bij aanmelding volgeboekt, dan kom je op een wachtlijst terecht. Je wordt hiervan via email op de hoogte gebracht. Komt er alsnog een plaats vrij, dan word je gecontacteerd in volgorde van aanmelding.

 

Meldingsplicht

De deelnemers zijn te allen tijde verplicht om Equi Mare op de hoogte te brengen van enige lichamelijke beperkingen die deelname aan het aanbod enigszins zouden kunnen bemoeilijken. Op deze manier kan er tijdig gezocht worden naar mogelijke tegemoetkomingen waardoor de deelname wel mogelijk is.

 

Meer info?
Bijkomende vragen kunnen steeds via e-mail gesteld worden via marianne@equimare.org

 

Wijzigbaarheid

Equi Mare heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Deze werden het laatst gewijzigd op 12/11/2019.